เชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านธนาคารธนชาต โดยทุก ๆ ยอดบริจาค 1 บาท ทางธนาคารจะสมทบ 1 บาท เพื่อมอบให้สภากาชาดไทย
ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย