นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดรวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาด รวมน้ำใจ