บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ
(7)C-190919021031