บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี
บริษัท พี.เอส.พี. มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ