บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

C-190916008042