เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงงานเอสซีจีบ้านโป่ง