รองนายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
(3)C-190912009113