ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

C-190909021029