บทความเรื่อง ภารกิจปราบวัณโรคให้หมดจด เป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
ภารกิจปราบวัณโรคให้หมดจด