นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู พาเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในรายการคุณนายจ่ายตลาด
นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู พาเที่ยว