นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ ร.ร.บ้านทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด
นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่