นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง
นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ