นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2562*
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2562*