นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์รอบพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์