นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม
นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่ม