นายกกิ่งกาชาด อ.บ้างโป่ง ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในงาน “เทศกาลอาหารอร่อยและของดี 123 ปี เมืองคนงามบ้านโป่ง” และ “งานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง”
งานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง