นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์
นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบทุนการศึกษา

C-190822021062
Share