เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยครบรอบ 54 ปี*
วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยครบรอบ 54 ปี

C-190821038095
Share