เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนที่มีความประพฤติดี จำนวน 15 ทุน ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
เหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษา

Share