เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(5)190820009154