นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงานข้าราชการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงานข้าราชการ