คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ ต.ห้วยหอม และ ต.จันเสน
คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ ต.ห้วยหอม และ ต.จันเสน