สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา
การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา