บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ รับมอบ
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์