กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ รับแจ้งขอความช่วยเหลือของผู้ยากไร้ ในโครงการ “อำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่”
(5)C-190816009127