นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมทำบุญตักบาตร