นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเที่ยวเชิงสุขภาพกับกลุ่มรักษ์สุขภาพบ้านทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก
นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำเที่ยวเชิงสุขภาพกับกลุ่มรักษ์สุขภาพบ้านทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก