นายกกิ่งกาชาด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ให้ความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ที่พักคนงาน
นายกกิ่งกาชาด อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ให้ความช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ที่พักคนงาน

Share