สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 353 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

1
Share