เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ้าน

C-190729009181
Share