คุณสิณีนาฏ อุทา เป็นผู้แทนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์ Kane’s จำนวน 6,000 ขวด จากกลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น มอบให้ผู้บริจาคโลหิตแทนคำขอบคุณ

7.1ลห ขส

 

Share