ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล เป็นประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก ประจำปี พ.ศ.2566 “เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

9
Share