นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จาก บมจ. ซีพี ออลล์ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์สูจิบัตรและแผ่นพับแผนผังงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 รับมอบที่สำนักงานจัดหารายได้

4
Share