คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ทำพิธีเปิดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตฯ จ.ชลบุรี

1
Share