ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา รพ.จุฬาภรณ์ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตา ในโครงการอิสระกับการใช้ชีวิตแบบไร้กรอบ “SIGHT STORY” เรื่องเล่าผ่าน “สายตา” ที่ เคลียร์ชัดทุกมุมมอง ร่วมรับฟังเสวนาให้ความรู้ ด้านสุขภาพสายตา ในหัวข้อ “นวัตกรรมสุขภาพการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลสิกและภัยสุขภาพทางสายตาในยุคดิจิทัล” โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยนวัตกรรมเลสิก รพ.จุฬาภรณ์ฯ

8
Share