ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬาภรณ์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันหัวใจโลก รณรงค์ ชวนคนไทยดูแลสุขภาพหัวใจ “USE KNOW ใช้ใจรู้หัวใจตัวเอง สร้างเสริม สุขภาพหัวใจให้แข็งแรงไปด้วยกัน” ณ ชั้น 1 รพ.จุฬาภรณ์ฯ

7
Share