รพ.จุฬาภรณ์ฯ จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมจัดงานมหกรรมสุขภาพดีบริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณชั้น 1 รพ.จุฬาภรณ์ฯ

6
Share