นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้ประสบภัยวาตภัยในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ที่อาคารอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลสามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

2.บทท
Share