นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ อ.พังโคน จ.สกลนคร

2
Share