สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นศูนย์รับส่งต่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาร่วมกับศูย์ดวงตา สภากาชาดไทย

2พท ดต ขส (2)
Share