สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2565 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

2.1พท จหรด ดลน
2.2พท จหรด ดลน2

Share