พญ.นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากาชาดสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานเสาวภา

6
Share