สภากาชาดไทย ร่วมกับ พาราไดซ์พาร์ค จัด “โครงการบริจาคโลหิต” ขึ้นทุกวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่ 11.00 -15.00 น. บริเวณโซน Beauty & Health ชั้น 3 พาราไดซ์พาร์ค

11
Share