ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

C-190721012083
Share