นายกกิ่งกาชาด อ.ขุนตาล ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะเคลื่อนที่

C-190720005087