นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา เชิญชวนท่องเที่ยว ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

C-190720004083

 

Share