นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจากผู้แทน บจ.22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

3จัดหารายได้
Share