สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการร้านกองทัพเรือพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงการชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ่วมออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 และรายได้จากการจัดการแสดงฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

1
Share