รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เชิญชวนร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565 ในวันที่ 12-17 ก.ย. 65 ที่ศูนย์บริการโลหิตฯ และภาคบริการโลหิตฯ 4 จังหวัด

6 (2)
Share