สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 7.6 แม็กนิจูด ในประเทศปาปัวนิวกินี

7.1
7.2

Share